Hvorfor isolere kjøle- og fryseanlegg?

Kjøle –og fryseanlegg isoleres i hovedsak for å hindre kondens, som igjen kan føre til korrosjon på installasjonene. Korrosjon er tæring på materialer ved kjemiske reaksjoner med omgivelsene, og rust er et eksempel på dette. Kjøl –og fryseanlegg isoleres også for å opprettholde rett temperatur dit den skal, uten tap på veien.  

Dersom rør med kaldt medie ikke er isolert godt nok, som for eksempel bak lukkede vegger, sjakter og på loft, vil det danne kondens. Dette kan igjen føre til fuktskader som man ikke ser før det er for sent. Til denne typen isolering benytter vi cellegummi som Glavaflex, Armaflex eller Kaiflex.